Pálení čarodějnic a májka

Pálení čarodějnic, neboli Filipojakubská noc je tradiční svátek, nebo spíše tradiční zvyk spojený s oslavou příchodu jara. Nazýván je též Valpružina noc anebo svátek Beltain, podle keltského boha Belena. Už od Keltů je tento den spojen s ohněm, až později ve středověku se z něj stalo známější pálení čarodějnic. Svátek se koná vždy v noci z 30. dubna na 1. května, kdy vzplanou tisíce ohňů.

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic – čarodějnice na ohni

Pálení čarodějnic

 

Pálení čarodějnic je také spojené s ohněm stejně jako pohanská tradice, ve které šlo jednak o vítání jara a také o zahnání zlých duchů a sil. Jedním z možných původů tohoto svátku je oslava plodnosti, která je tradičně spojována s jarními svátky v různých mytologiích. Tomu dává zapravdu i tradice prvního máje, kdy se milenci líbají pod rozkvetlým stromem na svátek zamilovaných.

Pálení čarodějnic ovšem vzniklo až s příchodem inkvizičních procesů a v symbolické podobě přetrvalo do dnes. S tímto dnem je též spojená legenda čarodějnického sabatu, na který se slétaly čarodějnice. Čarodějnice je navíc velmi oblíbený motiv pro komerční účely, cílený na děti a jejich rodiče. Naproti tomu filipojakubská noc je spojená s vírou v otevírání skal a jeskyní, ve kterých se nacházejí poklady.  Ze skal též podle pověry o Filipojakubské noci vylézají hadi a štíři.

Májka a máje

30. duben a 1. květen jsou navíc spojeny s tradicí stavění májky, kdy se vztyčuje ozdobený kmen stromu a celou noc se střeží před pokácením ze strany jiné vesnice. Stavění májky ovšem nemá své pevné datum. Májka může být stavěna jak poslední den v dubnu, tak první květnový den anebo též o slunovratu, záleží na tradici a kraji.

S pálením čarodějnic jsou spojená rizika vzniků požáru a popálenin, zejména při rozdělávání ohně za pomocí hořlavin a při nesprávném výběru místa pro oheň. Doporučuje se proto předem kontaktovat místní hasičský sbor, což je pro podnikající osoby a subjekty dokonce povinnost.

Pálení čarodějnic probíhá v řadě českých měst i vesnic. Pálení čarodějnic můžete zažít v Praze, v Brně, Plzni anebo také na Moravě. Veřejné pálení čarodějnic má vždy bohatý program.