Máte problém ve vztahu? Zkuste rodinné konstelace!

Rodinné konstelace jsou psychologickou metodou, kterou vytvořil v osmdesátých letech německý kněz a psycholog Bert Hellinger. Tato metoda však vychází již z dřívějších poznatků např. jednoho ze zakladatelů psychoanalýzy Karla Gustava Junga. Konstelace původně řešily problémy v rodině, ať už ve vztahu s partnerem, nebo s rodiči, či s dětmi. Postupně se však konstelace začaly používat pro všechny vztahy, které tvoří nějaký systém (nově se nazývají systematické konstelace), může se jednat o systémy rodové, pracovní, politické.

Výhoda konstelací je, že se jedná o krátkodobou záležitost (často jednodenní), u které navíc nemusíte vědět o vašem problému všechno, i když čím více informací máte, tím samozřejmě lépe. Postačí však, že umíte problém pojmenovat, např. neshody s matkou, míjení se s partnerem v pocitech, přílišná fixace na děti, deprese, úzkost, „něco“ mezi mnou a otcem. Konstelace je možné použít i tehdy, když jsou někteří účastníci (např. vaši rodiče) mrtví. Konstelace totiž vychází z faktu, že naše vztahy a emoce vychází z většiny z nevědomí, tedy té části naší psychiky, která není řízena naším vědomím a nemůže ji rozumově ovlivnit.

Na začátku si osoba, která řeší nějaký problém a chce postavit konstelaci, vybere osoby, které budou hrát osoby spojené s jejím problémem a ji samotnou. Tyto „herce“ rozestaví podle svého vnitřního pocitu. Hrající osoby začnou popisovat své pocity.
Herci“ pociťují většinou velmi autentické a silné emoce, které získávají z kolektivního nevědomí popisovaného už právě Karlem Gustavem Jungem. Přestože lidí hrající konstelaci neví o problému, ani o osobách, kterých se dotýká, nic bližšího, pocity zpravidla velmi odpovídají realitě.  Konstelace přináší nový vhled do situace, ale také je možné pracovat s pocity „herců.“

rodinné konstelace
ukázka z průběhu konstelací (foto www.wikimedia.com)

Terapeut na základě popsaných pocitů, herce přeskupuje, dodává další postavy, vyzývá je, aby udělali, co chtějí (např. se sami posunuli k jinému herci). Po každé změně dochází k nové rekapitulaci pocitů a situace se pomalu mění. Na konci se osoba stavějící konstelaci vymění s osobou, která jí představovala, a prožije si současný stav vzniklý v konstelaci. Události, které se stanou v konstelaci, často aktivují léčivý proces, jež se časem projeví i v realitě. 
V rodinných konstelacích se často významně projevují nepřijaté osoby, jako jsou potracené děti, zavržené děti, nepoznaní otcové, příbuzní, kteří spáchali sebevraždu apod., kteří ale mají na systém velký vliv, proto je dobré vědět toho co nejvíce o rodinných vazbách včetně těchto tajemství.

Pokud se necítíte na to, postavit si vlastní konstelaci, stejně se semináře můžete zúčastnit jako „herečka“ v ostatních konstelacích, často se totiž i role v konstelacích někoho jiného dotýkají problémů, které řešíte vy.

Úplně novými typy konstelací do zpracování jsou konstelace šamanské, astrologické, ženské, mužské, kineziologické, nebo individuální.