Archiv pro rubriku: Fyzické zdraví

Střevní chřipka – příznaky a jak na ni?

Střevní chřipkou je označováno časté onemocnění, kterým občas trpí každý z nás. Jedná se o onemocnění trávicí soustavy, při kterém zvracíme a trpíme průjmem. Přestože se nazývá střevní chřipkou, nemá s chřipkou nic společného. Střevní chřipka je zánět žaludku a střeva, které způsobují viry nebo bakterie. Jde tedy o střevní virózu. Mezi původce střevní chřipky řadíme viry jako je norovirus, rotavirus, bakterie jako je Echerechia coli nebo rod Salmonella a také někteří prvoci. Nejčastěji se střevní chřipka objevuje u dětí, které ještě nemají vytvořenou tak účinnou imunitu jako dospělí.

Bakterie střevní chřipky Echerechia coli
Bakterie střevní chřipky Echerechia coli

Continue reading

Tanec!? Je pro každého, tedy i pro Vás!

Tancem se lidé vyjadřují od počátků své existence. Tanec je nástrojem komunikace a jako takový byl používán již před vznikem řeči, stejně jako tanec používají zvířata (včely, vlci, aj.).

Až moderní doba udělala z tance něco složitého, co zvládne jen pár vyvolených. Přitom tanec zvládne každý, nepotřebuje k tomu ani hudební sluch, ani speciální oblečení, ani zvláštní znalosti.

Původně lidé tančili při různých příležitostech, v rámci obřadů i jen tak pro radost. Tanec byl individuální i skupinovou záležitostí a lidé jeho prostřednictvím komunikovali s bohy, s duchy, sami se sebou i se sebou navzájem. Tanec sloužil k ukázání vlastní síly, k oslavě plodnosti Země, k hledání partnerů i k cestě za poznání sama sebe. Tanec býval doprovázen jednoduchou hudbou vyluzovanou kamennými a dřevěnými nástroji, později chrastítky ze semena a bubny. Tanec byl většinou bez choreografie a často vedl až k transu. Continue reading

Pozor na mozkovou mrtvici, může se týkat i vás!

Mozková mrtvice nejčastěji postihuje starší osoby, ale vzhledem k našemu životnímu stylu se stále častěji objevuje i u mladých lidí. Především u žen, které užívají hormonální antikoncepci, se riziko jejího prodělání výrazně zvyšuje. Pokud cévním onemocnění trpí rodinní příslušníci, nebo kouříte, antikoncepci byste raději vůbec brát neměla, protože riziko mrtvice a dalších cévních onemocnění se neúměrně zvyšuje!

mrtvice
Obrázek ukazuje, že při mrtvici dochází k rozlévání krve v mozku. (foto www.wikipedia.com)

Vždy je nutné mít na paměti, že mrtvice může být smrtelná nebo může vést k trvalému poškození zdraví. Proto je důležité brát mrtvici v potaz, pokud rozpoznáte některé z následujících příznaků, ať už se jedná o člověka jakéhokoli věku.

Typickým příznakem je postižení jedné poloviny těla, popřípadě jedné poloviny tváře. Člověk většinou tuto část těla necítí a nemůže ji ovládat, je jakoby ochrnutá. Často se objevují potíže s mluvením, řeči není rozumět, typickým příznakem je jeden pokleslý koutek. Postižený bývá také často zmatený, neví co se děje, mluví z cesty, někdy působí dojmem opilého. Alarmující je ale také déletrvající bolest hlavy, obzvlášť ohraničená na určité místo (např. na pravou část temena) nebo poruchy vidění.

Mozková mrtvice je způsobena ucpáním cévy krevní sraženinou, nebo prasknutím cévy a rozlitím krve do mozku. Tím dojde k porušení zásobování mozkových buněk kyslíkem a k jejich nevratnému poškození. V každém případě při mrtvici rozhoduje o zdraví každá minuta a postižený se tedy musí co nejdříve dostat do péče zdravotníků. Nejlepší postup je přitom převézt nemocného do specializovaného iktového centra, které je vybaveno zkušenými lékaři i špičkovými přístroji. V každém případě by při podezření na mrtvici mělo být provedeno vyšetření mozku magnetickou rezonancí (zkratkou MR) nebo počítačovou tomografií (zkratkou CT), které přesně odhalí příčinu potíží a její rozsah.

Po prodělané mrtvici následuje rehabilitace, ale někdy je nutná i pomoc logopeda nebo psychologa, poškození bohužel mohou přetrvat.