Pozor na mozkovou mrtvici, může se týkat i vás!

Mozková mrtvice nejčastěji postihuje starší osoby, ale vzhledem k našemu životnímu stylu se stále častěji objevuje i u mladých lidí. Především u žen, které užívají hormonální antikoncepci, se riziko jejího prodělání výrazně zvyšuje. Pokud cévním onemocnění trpí rodinní příslušníci, nebo kouříte, antikoncepci byste raději vůbec brát neměla, protože riziko mrtvice a dalších cévních onemocnění se neúměrně zvyšuje!

mrtvice
Obrázek ukazuje, že při mrtvici dochází k rozlévání krve v mozku. (foto www.wikipedia.com)

Vždy je nutné mít na paměti, že mrtvice může být smrtelná nebo může vést k trvalému poškození zdraví. Proto je důležité brát mrtvici v potaz, pokud rozpoznáte některé z následujících příznaků, ať už se jedná o člověka jakéhokoli věku.

Typickým příznakem je postižení jedné poloviny těla, popřípadě jedné poloviny tváře. Člověk většinou tuto část těla necítí a nemůže ji ovládat, je jakoby ochrnutá. Často se objevují potíže s mluvením, řeči není rozumět, typickým příznakem je jeden pokleslý koutek. Postižený bývá také často zmatený, neví co se děje, mluví z cesty, někdy působí dojmem opilého. Alarmující je ale také déletrvající bolest hlavy, obzvlášť ohraničená na určité místo (např. na pravou část temena) nebo poruchy vidění.

Mozková mrtvice je způsobena ucpáním cévy krevní sraženinou, nebo prasknutím cévy a rozlitím krve do mozku. Tím dojde k porušení zásobování mozkových buněk kyslíkem a k jejich nevratnému poškození. V každém případě při mrtvici rozhoduje o zdraví každá minuta a postižený se tedy musí co nejdříve dostat do péče zdravotníků. Nejlepší postup je přitom převézt nemocného do specializovaného iktového centra, které je vybaveno zkušenými lékaři i špičkovými přístroji. V každém případě by při podezření na mrtvici mělo být provedeno vyšetření mozku magnetickou rezonancí (zkratkou MR) nebo počítačovou tomografií (zkratkou CT), které přesně odhalí příčinu potíží a její rozsah.

Po prodělané mrtvici následuje rehabilitace, ale někdy je nutná i pomoc logopeda nebo psychologa, poškození bohužel mohou přetrvat.